Viktiga datum 2017

6 april - Grillkväll

22 april - kl 7:00 Sjösättning kran

29 april - kl 7:00 Sjösättning slip

2 maj - kl 18:00 Städning av varvsområdet, oblikatoriskt för alla båtägare med vinterplats

4 maj - Grillkväll

1 juni - Grillkväll

7 oktober - kl 7:00 Torrsättning slip

21 oktober - kl 7:00 Torrsättning kran

Edsvikens båtklubb
Box 2033
191 02 Sollentuna
 

Årsmötesprotokoll

2017-02-26

Nu finns protokollet från årsmötet och Miljöpresentationen under Medlemsinformation

Ventil 141 och verksamhets-berättelse

2017-02-12

Ventil 141 finns att ladda hem från Medlemsinformation. Den innehåller även verksamhetsberättelsen för 2016.

Miljöutbildningen

2016-04-13

Nu finns hela Miljöutbildningen att titta på här. Bilderna och lösenord till presentationen finns under Medlemsinformation.

 

Välkommen till EBK!

Båtklubbens ändamål och syfte är att, på uppdrag av sina medlemmar tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande och att i mån av tillgång hålla hamn  och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar och att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala organisationer och att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.  Ungdomsverksamheten bedrivs bl a i samverkan med Sollentuna Södra Scoutkår. Genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor. Verka för gott kamratskap och ett sjösportmässigt uppträdande. På sidan ”Hur blir man medlem?” kan du läsa mer om du är intresserad av att hyra en båtplats eller bli medlem i EBK.