Viktiga datum 2017

10 - 12 februari - båtmässan i Helsingfors

16 februari - kl 19:00 Årsmöte i Holken

2 mars - Grillkväll

6 april - Grillkväll

22 april - kl 7:00 Sjösättning kran

29 april - kl 7:00 Sjösättning slip

4 maj - Grillkväll

1 juni - Grillkväll

Edsvikens båtklubb
Box 2033
191 02 Sollentuna
 

Ventil 140 och kallelse till årsmöte

2016-12-06

Ventil 140 finns att ladda hem från Medlemsinformation. Årsmötet äger rum kl 19:00 den 16 februari 2017 i Scoutgården Holken. Kallelse och agenda finns under Medlemsinformation.

Vi söker en klubbmästare

2016-12-04

Valberedningen söker en klubbmästare.

Garanterat ett trevligt uppdrag och ej alltför betungande. Man lär på ett enkelt sett känna sina klubbmedlemmar och får deltaga vid styrelsemöten, (dock ej något krav). Klubben försöker, genom denna post, att prioritera en social gemenskap, vilket vi tror är värdefullt för att den ideella  verksamheten skall fungera.

Hör gärna av dig, om du vill få närmare information till Kenneth Nordström 073-5336404 eller till några av de övriga i valberedningen Sam Boström 070-6388836 eller Tomas Franzén 070-5432840.

Miljöutbildningen

2016-04-13

Nu finns hela Miljöutbildningen att titta på här. Bilderna och lösenord till presentationen finns under Medlemsinformation.

 

Välkommen till EBK!

Båtklubbens ändamål och syfte är att, på uppdrag av sina medlemmar tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande och att i mån av tillgång hålla hamn  och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar och att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala organisationer och att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.  Ungdomsverksamheten bedrivs bl a i samverkan med Sollentuna Södra Scoutkår. Genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor. Verka för gott kamratskap och ett sjösportmässigt uppträdande. På sidan ”Hur blir man medlem?” kan du läsa mer om du är intresserad av att hyra en båtplats eller bli medlem i EBK.